Een van onze uitgangspunten is zoveel mogelijk te leven vanuit een ecologische gedachte. Daartoe willen we onder andere zoveel mogelijk gebruik maken van al geproduceerde goederen, teneinde energieverlies en uitputting van Moeder Aarde te beperken. Verder ruilen we graag diensten en goederen buiten het bestaande geldsysteem om zodat er een natuurlijke kringloop kan zijn zonder rentelasten en met minder kosten.
We bieden spullen en diensten aan en vragen weer andere die wij zoeken voor onze activiteiten.

Vraag & aanbod >>

Zoek je iets specifiek uit Frankrijk laat het ons dan weten, we kunnen voor je uitkijken. Heb je andere spullen over die we niet vragen in de Wensenlijst, dan zijn die meestal ook welkom. We zijn deel van een Letskring in Noord Oost Frankrijk en zijn verbonden met de plaatselijke Emmaus en goederen vinden dan langs deze weg dan ook een hergebruik mogelijkheid.