<< Terug naar Natuurgids
Ga direct naar Plantengids >>


Purperorchis
foto: Maurice van der Molen
Inventarisaties
In mei 2007 heeft Maurice van der Molen vele planten gefotografeerd die op het landgoed en in de directe omgeving voorkomen en daarvan een lijst samengesteld die nu op deze webstek te vinden zijn. Er zijn zeker nog honderden meer soorten te vinden, alleen al op het landgoed zelf, laat staan in de omgeving. Vanaf 2008 zal de inventarisatie doorgaan en wellicht kun je ook meedoen! Af en toe zullen we er ook gezamenlijk op uitgaan.

Bijzondere soorten
Eιn van de meer bijzondere soorten op het landgoed is de Purperorchis (zie hierboven), die in het gras link op het achterste veld staat bij de sparren, waar hij symbiont mee is. Dit is een soort die in Nederland met uitsterven wordt bedreigd. Hier vinden we hem gelukkig op meerdere plekken verspreid in de bossen. Meestal in kleine groepjes onder Beuk.
Op de plek op het veld stonden slechts twee exemplaren.
Andere orchideλen die we in op het landgoed vinden zijn: Mannetjesorchis langs de zuidwand van het stuwmeer, Hondskruid bij de Entboom en Vogelnestje langs het bospad achter de Tipi-heuvel. In de omgeving vinden we het bijzondere Bleek bosvogeltje in sparrenbos en de onopvallende op sommige plekken massaal groeiende Grote keverorchis.
Ander leuke planten zijn de niet in Nederland voorkomende Bastaardmelisse en de Walstrobremraap.

Soortenlijst
Hieronder vind je de lijst met de tot nu toe gevonden soorten. Ook kun je de online gids bekijken met de meer herkenbare en bijzondere soorten.

GA NAAR DE ONLINE PLANTENGIDS >>
 1. Amandelwolfsmelk – Euphorbia amygdaloides
 2. Bastaardmelisse – Melittis melissophyllum
 3. Beemdkroon – Knautia arvensis
 4. Bermooievaarsbek – Geranium pyrenaicum
 5. Bleek bosvogeltje – Cephalanthera damasonium
 6. Bokkenorchis – Himantoglossum hircinum
 7. Bosaardbei – Fragaria vesca
 8. Bosrank – Clematis vitalba
 9. Cipreswolfsmelk – Euphorbia cyparissias
 10. Dotterbloem – Caltha palustris
 11. Fluitekruid – Anthriscus sylvestris
 12. Gele morgenster – Tragopogon pratensis subsp. pratensis
 13. Gewone rolklaver – Lotus corniculatus
 14. Gewone ereprijs – Veronica chamaedrys
 15. Gewone margriet – Leucanthemum vulgare
 16. Gewone paardebloem – Taraxacum officinale
 17. Gewone vleugeltjesbloem s.l. – Polygala vulgaris
 18. Grote graslelie – Anthericum liliago
 19. Grote keverorchis – Listera ovata
 20. Grote pimpernel – Sanguisorba officinalis
 21. Grote ratelaar – Rhinanthus angustifolius
 22. Heggerank – Bryonia dioica
 23. Hondskruid – Anacamptis pyramidalis
 24. Hopklaver – Medicago lupulina
 25. Inkarnaatklaver – Trifolium incarnatum
 26. Klimop – Hedera helix
 27. Knoopkruid – Centaurea jacea
 28. Korenbloem – Centaurea cyanus
 29. Lelietje-van-dalen – Convallaria majalis
 30. Madeliefje – Bellis perennis
 31. Mannetjesorchis – Orchis mascula
 32. Moerasvergeet-mij-nietje – Myosotis scorpioides
 33. Muizeoor – Hieracium pilosella
 34. Purperorchis – Orchis purpurea
 35. Reuzenpaardestaart – Equisetum telmateia
 36. Rode klaver – Trifolium pratense
 37. Ruige weegbree – Plantago media
 38. Steenbreekvaren – Asplenium trichomanes
 39. Vogelnestje – Neottia nidus-avis
 40. Walstrobremraap – Orobanche caryophyllacea
 41. Watermunt – Mentha aquatica
 42. Wilde akelei – Aquilegia vulgaris
 43. Wilde kamperfoelie – Lonicera periclymenum
 44. Wilde reseda – Reseda lutea
 45. Wilde weit – Melampyrum arvense
 46. Witte rapunzel – Phyteuma spicatum subsp. spicatumLIJST ALFABETISCH OP WETENSCHAPPELIJKE NAAM >>